İMKB Değerleri
  • USD2.34 USD
  • EURO2.79 EURO
  • Altın88.81 Altın
  • Benzin4.19 Benzin
  • İMKB 30122,129.41 İMKB 30
  • IMKB 10099,547.68 IMKB 100

SON Dakika

  • Eklenme Tarihi :
  • 03 Aralık 2012, Pazartesi 15:11

Barbaros Şansal'dan təcavüz etirafı!

təqib edin
Barbaros Şansal'dan təcavüz etirafı!
0/10 (0 adam)
Facebook Twitter

barbaros, şansaldan, təcavüz, etirafı!

Növ-ki-ye-ın qarşıya çı-qan ən ay-kı-rı ad-le-rin-dən bi-ri o ... Mes-le-ği-ni ta-nim-lar-ken ' Ter-zi ya-ma-Gi ' də-Yip, ge-çi-yor. Ən-də-lək-tü-əl bi-ri-ki-min-dən aka-də-mik ka-ri-ye-ri-nə ka-dar heç-bi-ri-nə mükafat ver-mi-yor.

"Sa-va-şa ha-xeyr "-dan Ər-ge-nə-kon tu-tuk-lu-la-rı-na ka-dar bütün ey-lem və yü-ru-yüş-lər-də ən ön-də saf tu-tu-yor." Tək li-də-rim var, o da Ata-türk" di-yor.

Ekranların rəngli üzü stilist Barbaros Şansal, Spiker qəzetinə verdiyi müsahibədə 1980 zərbəsində yaşadığı qorxunc günləri belə izah etdi:

Polislərin təcavüzünə uğradığını söyləyən Şansal '' Gay-rədd-də-; pe və Be-yox-lu-'nun böyük-gecə zin-dan-la-rı-nı, iş-ken-ce-le-ri-ni, po-lis-le-rin ba-na yap-tı-Gi ta-Ciz və te-ca-vüz-le-ri unut-ma-dım. Hay-dar-pa-şa-dan Tre-nə ko-nu-lup Es-ki-şe-hi-r'-e sü-rül-düm.'' dedi.

polis tərəfindən işgəncələrə təcavüzlərinə unutmadım

Mən Növ-ki-ye S-hu-ri-ye-ti-'n-də yaxşı bir yö-nə-tim ha-dır-; la-mı-yo-rum. 1980-ci ildə Ke-nan Ev-ren ik-ti-da-ra gəl-di-ğin-də mən qır-mı-zı las-tik pa-buc-la-rim var di-yə Se-li-mi-ye-; 'ye alın-dım. Ora-dan Saniyə-sar-yan Ha-n'-a alın-dım. İş-ken-ce gör-düm. Züh-re-vi-yə yol-lan-dım. Saç-la-rim ke-sil-di. Gay-rədd-də-pe və Be-yox-lu-'nun böyük-gecə zin-dan-la-rı-nı, iş-ken-ce-le-ri-ni, po-lis-le-rin ba-na yap-tı-Gi ta-Ciz və te-ca-vüz-le-ri unut-ma-dım. Hay-dar-pa-şa-dan Tre-nə ko-nu-lup Es-ki-şe-hi-r'-e sü-rül-düm.

içəri atılmaqdadır qorxmuram

İçəri atılmaqdan qorxmadığını söyləyən Şansal, '' Atar-lar-sa at-sın-lar. Heç umu-rum-da də-Gil amma içəri ata-maz-lar ki ... Be-ni içə-ri at-ma-la-rı üçün 'yu-mu-şak g' ka-nu-nu-nu çı-qar-; ma-la-rı la-Zim! ' ' dedi.

ATATÜRK'ÜN uşaqlar NİYƏ çiçəkli PANTOLONLA Məclisin girmə

Psikosomatik pozuqluq səbəbiylə əsgərə alınmadığını söyləyən Şansal," əsgərə getməyi çox istərdim" dedi.

"Keş-ke be-; ni as-ke-re al-sa-lar-dı. Psi-ko-so-ma-tik bo-zuk-luq di-ye-rek bir ke-na-ra at-tılar. Ata-növ-k '-ün ço-çük-la-rı nə-dən çi-çək-li pan-to-Lon-la gir-me-sin Məclisinə-li-s'-e? Ən faza-la Mer-və Ka-vak-; çı ka-dar ay-kı-rı ka-lı-rim. Saç-ını üzüm qırmızısı bo-ya-yan bur-ma bı-yıx-lı və-gil-lər olu-yor da mən nə-dən ol-ma-; ya-yam?"

Barbaros Şansal'dan təcavüz etirafı!" üçün yapılan yorumlar.

BENZER XƏBƏRLƏR

ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR
ŞƏRHLƏR
copyright 2013 Habermonitor.com