İMKB Değerleri
  • USD2.34 USD
  • EURO2.79 EURO
  • Altın88.81 Altın
  • Benzin4.19 Benzin
  • İMKB 30122,129.41 İMKB 30
  • IMKB 10099,547.68 IMKB 100

SON Dakika

  • Eklenme Tarihi :
  • 13 Kasım 2013, Çarşamba 18:44

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri

Facebook Twitter

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu görüşüldü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bütçe, kesin hesap ve Sayıştay Raporu görüşüldü.
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, komisyon üyelerine bakanlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. 2013 yılının Kalkınma Bakanlığı için çok önemli faaliyetlerin yürütüldüğü bir yıl olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, stratejik önceliklere dayalı bütüncül bakış açısıyla, ülkemizin potansiyelini ve insanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkartacak şekilde, sosyal devlet olmanın gereğini de dikkate alarak sürdürmekteyiz" dedi.

10. KALKINMA PLANI
Kalkınma Bakanlığı’nın kalkınma sürecinde Türkiye’nin gelişme hedeflerini gerçekleştirme ve kaynaklarını verimli bir şekilde kullanma ve nesiller arası hakkaniyeti sağlama hedefi doğrultusunda önemli çaba sarf ettiğini belirten Bakan Yılmaz, "Bu kapsamda, ülkemizin ekonomik ve sosyal potansiyelinin mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini ve refahını sürekli iyileştirmek üzere kullanılmasına büyük önem vermekte, sürdürülebilir kalkınma sürecinde ekonomik refahın yükseltilmesini, sosyal hakkaniyetin gözetilmesini ve çevrenin korunmasını bütüncül ve dengeli bir şekilde ele almaktadır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla uyumlu olarak 10. Kalkınma Planımızı geçtiğimiz Temmuz ayı itibarıyla Meclisimizin Kararına dönüştürmüş durumdayız. 10. Kalkınma Planı döneminde uygulanacak politikalar sonucunda büyümenin yıllık ortalama yüzde 5,5 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Plan dönemi sonunda, ülkemizin 2023 hedefleriyle de uyumlu olarak, cari GSYH’nın 1,3 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 16 bin dolara ulaşması hedeflenmektedir. Ekonomideki başarılı performansın işgücü piyasasına da yansıyarak, plan döneminde 4 milyon yeni istihdam yaratılması, 2018 yılına gelindiğinde ise işsizlik oranının yüzde 7,2 seviyesine gerilemesi; işgücüne katılma oranının da artırılması öngörülmektedir. Ayrıca, başarılı ihracat performansımıza paralel şekilde cari açığımızın milli hasılaya oranının Plan dönemi sonunda yüzde 5 seviyelerine gerilemesi öngörülmektedir" diye konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER
Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerle ve istihdam rakamları ile ilgili bilgiler veren Bakan Yılmaz, "Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, küresel kriz sürecinde 2009 yılı Nisan döneminde yüzde 15’e kadar yükselen işsizlik oranı, yüksek büyüme ve işsizlikle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkisiyle 2012 yılında yüzde 9,2’ye gerilemiştir. İşsizlik oranının geldiği bu seviye kriz öncesi oranların da altındadır. Ayrıca, 2007-2012 döneminde işgücüne katılma oranı yüzde 46,2’den yüzde 50’ye, istihdam oranı yüzde 41,5’den yüzde 45,4’e, toplam istihdam ise 20 milyon 738 bin kişiden 24 milyon 821 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, net olarak 4 milyon 83 bin kişiye ilave istihdam sağlanmıştır. İŞKUR’un aktif işgücü programları kapsamında yaptığı harcamalar, 2012 yılında bir önceki yıla göre 1,5 kattan fazla artarak 1 milyar 102 bin TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla ise söz konusu harcamalar yaklaşık 704 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılı Temmuz dönemi itibarıyla 469 bin kişi hizmetler sektöründe (inşaat dâhil) olmak üzere toplam istihdam son bir yılda 601 bin kişi artmıştır. Tarım dışı istihdamdaki artış 682 bin kişi, ücretli-yevmiyeli sayısındaki artış ise 600 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı aynı dönemde yüzde 0,9 puan artışla yüzde 9,3 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlik oranındaki bu yükselişte tarım istihdamında bir süredir devam eden azalış, tarım dışı istihdam artışındaki nispi yavaşlama ile işgücüne katılma oranının söz konusu dönemde 0,9 puan artması belirleyici olmuştur. Aynı dönemler itibarıyla, tarım dışı işsizlik oranı, 1,1 puan artışla yüzde 11,8’e, genç nüfusta işsizlik oranı ise 1,7 puan artışla yüzde 18’e yükselmiştir" şeklinde konuştu.
OECD ülkelerinde son 30 yılda alt ve üst gelir grupları arasındaki gelir eşitsizliği farkı giderek büyüdüğünü söyleyen Yılmaz, "Ekonomilerin istikrarlı ve uzun süreli ekonomik büyüme ve istihdam artışı yaşadığı dönemlerde bile bu fark açılmıştır. 1990’ların ortalarında 0,30 olan Gini katsayısı ortalaması 2010 yılında 0,316’ya yükselmiştir. Söz konusu dönemde Gini katsayısı birçok OECD ülkesinde artarken Türkiye’de gelir eşitsizliği azalmıştır. Nitekim TÜİK verilerine göre Türkiye’de gelir eşitsizliği 1994 yılında 0,49 seviyesinde iken, 2002 yılında 0,44’e, 2012 yılında ise 0,38’e gerilemiştir" ifadelerini kullandı.
İstikrarlı ve yüksek büyümenin sağlanabilmesi için özel kesim yatırımlarının artırılmasını önemsediklerini açıklayan Bakan Yılmaz, "2013 yılında 314,5 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen toplam sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 3,6 artışla 2014 yılında 344,4 milyar TL, GSYH’ye oran olarak da yüzde 20 olması beklenmektedir. Bunun yüzde 78’inin özel kesim tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Ülkemizin kalkınmasında, rekabet gücümüzün artırılmasında, özel kesimin gelişmesinde ve halkımızın refah seviyesinin iyileştirilmesinde kamu yatırımlarını önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu çerçevede Hükümetimiz, küresel krizin ekonomimiz üzerindeki etkisinin hafifletilmesi amacıyla kamu yatırımlarının artırılmasına özel önem vermiştir" açıklamasını yaptı.

MUHALEFET MİLLETVEKİLLERİNDEN DAVET ELEŞTİRİSİ
Öte yandan komisyonda muhalefet milletvekilleri İzmir’de düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi’ne davet edilmemelerini eleştirdiler. Davetiye gönderdiklerini belirten Bakan Yılmaz, "26 Eylül tarihinde 550 milletvekilimiz için davetiyeyi TBMM evrakına teslim ettik. Belirli arkadaşlarımıza ulaşmamışsa bilmiyorum ama 550 milletvekilimizin tamamına benim imzamla davetiyeyi teslim ettik" açıklamasını yaptı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Görüşmeleri" haberi için yapılan yorumlar.

BENZER HABERLER

ÖNE ÇIKAN HABERLER
YORUMLAR
copyright 2013 Habermonitor.com